Setesdal Brannvesen IKS har ledig 100 % stilling som tilsynspersonell for snarlig tilsetting

Stillingene er underlagt Bolig og feierseksjonen. Avdelingen har som hovedoppgave å sikre alle mennesker og bygninger i Setesdal mot brann og ulykker gjennom å utføre gode forebyggende tjenester.

Vi søker derfor etter personer med serviceinnstilling og som er kontaktskapende.

Hovedarbeidsoppgaver er tilsyn med fyringsanlegg, tilsyn med boliger, feiing av røykkanaler med ildsteder og forebyggende brannvernarbeid. Feierne arbeider i team og overlapper der det er nødvendig innen brannvesenets arbeidsområde. Oppmøte stedet er Evje Brannstasjon. Det må påregnes reisevirksomhet i hele ansvarsområdet til Setesdal Brannvesen IKS.

Krav til stillingen som tilsynspersonell

  • Fagbrev som Feiersvenn evt. annet relevant fagbrev.
  • Gode samarbeidsevner.
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
  • Evnen til å jobbe selvstendig.
  • Personlige egenskaper innen teamarbeid.
  • Kunnskaper innen data.
  • Mulighet for å bli med som deltidskonstabel i brannvesenet.
  • Førerkort klasse BE.
  • God helse og fysikk.

 

Brannvesenet ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn. Brannvesenet er medlem av KLP. Tilsetting på vanlige kommunale vilkår, lønn etter avtale

Den som tilsettes må fremlegge helse og politiattest av nyere dato.

Søknadsfrist

Søknad med CV sendes innen 25. januar 2021 per post eller epost

Adresse:

Setesdal Brannvesen IKS

Verksvegen 48

4735 Evje

Epost: Olav.nese@sb-iks.no

 

Spørsmål om stillingen rettes til Olav Nese Avdelingsleder telefon 37 93 32 46 eller mobil 97579226.