Stillingene er underlagt forebyggende avdeling. Avdelingen har som hovedoppgave å sikre alle mennesker og bygninger i Setesdal mot brann og ulykker gjennom å utføre gode forebyggende tjenester.

Vi søker derfor etter personer med serviceinnstilling og som er kontaktskapende.

Hovedarbeidsoppgaver er tilsyn med fyringsanlegg, tilsyn med boliger, feiing av røykkanaler med ildsteder og forebyggende brannvernarbeid. Feierne arbeider i team og overlapper der det er nødvendig innen brannvesenets arbeidsområde. Det må påregnes reisevirksomhet i perioder.

Krav til stillingen som tilsynspersonell

 • Fagbrev som Feiersvenn evt. annet relevant fagbrev.
 • Gode samarbeidsevner.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
 • Evnen til å jobbe selvstendig.
 • Personlige egenskaper innen teamarbeid.
 • Kunnskaper innen data (brannvesenet bruker Komtek)
 • Mulighet for å bli med som deltidskonstabel i brannvesenet.
 • Førerkort klasse B.
 • God helse og fysikk.

 

Krav til stillingen som lærling

 • Det er ønskelig at vedkommende har gjennomført videregående VK I og 2
 • Gode samarbeidsevner.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
 • Evnen til å jobbe selvstendig.
 • Personlige egenskaper innen teamarbeid.
 • Kunnskaper innen data.
 • Førerkort klasse B.
 • God helse og fysikk.

Ønskelig for begge stillingene

 • Kompetanse innen Komtek forvaltning.
 • Førerkort klasse B
 • Førerkort klasse S

Brannvesenet ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn. Brannvesenet er medlem av KLP. Tilsetting på vanlige kommunale vilkår, lønn etter avtale

Søkere uten avlagt svenneprøve i feierfaget forplikter seg til å gjennomføre og bestå svenneprøven innen 5 år etter ansettelse.

Den som tilsettes må fremlegge helse og politiattest av nyere dato.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillingene kan rettes til: Avdelingsleder Olav Nese (Telefon: 379 33 246) (Mob: 975 79 226)

Søknad med CV

Søknad med CV sendes innen 1. mai 2020 på epost til post@sb-iks.no, eller leveres/ sendes; Avdelingsleder, Setesdal brannvesen IKS, Verksvegen 48, 4735 Evje.