Representanter fra brann-/feiervesen, det lokale elektrisitetstilsyn står for den lokale gjennomføringen. Aksjonen innledes med Røykvarslerens dag 1. desember og fortsetter med en tre-dagers landsomfattende boligkontroll. Hvert år besøker Aksjon boligbrann 30 000-40 000 boliger over hele landet. Kampanjen er en del av satsingen Alt vi kan mot brann.