Administrasjon

Konstituert -  Leder av brann- og redningsvesenet

Olav Nese

Tlf: 975 79 226
E-post: olav.nese@sb-iks.no

Konstituert - Varabrannsjef / Leder for brannforebyggende avdeling

Jan Arild Åkre

Tlf: 975 95 740
E-post: jan.arild.akre@sb-iks.no

Driftsleder

Ole Pettersen

Tlf. 905 44 119
E-post: ole.pettersen@sb-iks.no

Brannforebygger

Knut Arne Nilsen

Tlf. 995 35 440
E-post: knut.arne.nilsen@sb-iks.no

Brannforebygger

Kjartan Nicolaysen

Tlf. 975 70 987
E-post: kjartan.nicolaysen@sb-iks.no

Brannforebygger

Sondre Skjeggedal

Tlf. 482 35 521
E-post: sondre.skjeggedal@sb-iks.no

Feierlærling

Thomas Fredheim

Tlf. 482 56 254
E-post: thomas.fredheim@sb-iks.no

Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste organ og består av 10 medlemmer. Deltakerkommunene utpeker hvert 4. år i forbindelse med ny valgperiode to representanter hver med to vararepresentanter til representantskapet. Representantskapet velger selv sin leder og nestleder. Disse velges for fire år av gangen. Det skal hvert kalenderår avholdes to ordinære representantskapsmøter. 

Representantskapet pr. 2021:

Bykle kommune: Jon Rolf Næss (nestleder) og Tone Lise Avdal

Valle kommune: Steinar Kyrvestad og Margit Dale

Bygland kommune: Sigbjørn Åge Fossdal og Olav Neset

Evje og Hornnes kommune: Svein Arne haugen (leder) og Britt Ingrid Andersen

Iveland kommune: Terje Møkjåland og Berit Hauan

 

Styret

Selskapet har et styre bestående av sju medlemmer med varamedlemmer.

Styret pr. 2022:

Bykle kommune:                      Eirik Birkeland (Vara: Caroline Rysstad)
Valle kommune:                       Siv Ragnhild Bjerga (Vara: Magnus Berg)
Bygland kommune:                  Liv Åsne Austad Andersen
Evje og Hornnes kommune:    Torgeir Hodne (nestleder) (Vara Anne Sofie Hornnes)
Iveland kommune:                    Monica Verdal (Leder) (Vara: Ole Kristen Hægeland)
Heltidsansattes representant:  Knut Arne Nilsen (Vara: Ole Pettersen)
Deltidsansattes representant:  Rune Larsson (Vara: Albert Kjetså)