Administrasjon

Konstituert - Daglig leder / Brannsjef

Jan Arild Åkre

Tlf: 975 95 740
E-post: jan.arild.akre@sb-iks.no

Konstituert - Leder for brannforebyggende avdeling

Fredrik Langfeldt

Tlf. 945 32 945
E-post: fredrik.langfeldt@sb-iks.no

Branninspektør

Ole Pettersen

Tlf. 905 44 119
E-post: ole.pettersen@sb-iks.no

Drifsleder

Knut Arne Nilsen

Tlf. 995 35 440
E-post: knut.arne.nilsen@sb-iks.no

Områdeansvarlig: Bykle kommune

Brannforebygger

Sondre Skjeggedal

Tlf. 482 35 521

E-post: sondre.skjeggedal@sb-iks.no

Områdeansvarlig: Iveland og Bygland kommune

Brannforebygger

Johnny Steig

Tlf. 979 63 133
E-post: johnny.steig@sb-iks.no

Områdeansvarlig: Valle

Feier - Brannforebygger

Steinar Haugaa

Tlf: 901 30 309

E-post steinar.haugaa@sb-iks.no

 

Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste organ og består av 10 medlemmer. Deltakerkommunene utpeker hvert 4. år i forbindelse med ny valgperiode to representanter hver med to vararepresentanter til representantskapet. Representantskapet velger selv sin leder og nestleder. Disse velges for fire år av gangen. Det skal hvert kalenderår avholdes to ordinære representantskapsmøter. 

Representantskapet pr. 2024:

 

Bykle kommune:

  • Hans Blattmann (Ordfører) Vara: Hedda Helene Schaanning/Sondre Hoslemo
  • Anne Merethe Hjemdahl (Varaordfører) Vara: Steinar Haugen/Bjørn Erling Bakken

Valle kommune:

  • Lars Tarald Myrum (Ordfører) Vara: Margit Dale og Knut Olav Uppstad
  • Åse Ingebjørg Flateland. Vara: Steinar Nomeland og Ola Michaelsen Aarsland

Bygland Kommune:

  • Runar Flåt Granheim (Ordfører) Vara: Anne Eikerapen og Kjell Rune Heia
  • Tor Kasin. Vara: Vigdis Beisland og May Britt Stenjor

Evje og Hornnes kommune:

  • Morten K. Haraldstad (Ordfører) Vara: Finn Bjørn Rørvik og Cecilie Kyllingstad
  • Grethe Nygaard. Vara: Svein Arne Haugen og Søren Hodne

Iveland kommune:

  • Jan André Myhren (Ordfører) Vara: Stine Therese Edvardsen og Alfred Øyna Fjermeros
  • Linda Skripeland (Varaordfører) Vara: Jan Arild Sælevik og Kristin Kartevoll Myhren

Styret

Selskapet har et styre bestående av sju medlemmer med varamedlemmer.

Styret pr. 2024:

Monica Verdal som styreleder.

Bykle kommune: Eirik Birkeland. Vara: Karoline Rysstad

Valle kommune: Magnus Berg. Vara: Ann Kristin Jacob

Bygland kommune: Geir Knutsen. Vara: Knut Olav Forgaard

Evje og Hornnes kommune: Trude Engesland. Vara: Ann Sofie Hornes

Iveland kommune: Monica Verdal. Vara: Ole Kristen Ryen Hægeland

Heltidsansattes representant:  Sondre Skjeggedal. Vara: Knut Arne Nilsen
Deltidsansattes representant:  Rune Larsson. Vara: Albert Kjetså