Innkalling og møteprotokoller representantskapet

2024

Møteprotokoll Representantskapet 22.04.2024

Møteinnkalling Representantskapet 22.04.2024
Lydopptak fra møtet 22.04.2024 - del 1
Lydopptak fra møtet 22.04.2024 - del 2

2023

Møteprotokoll Representantskapet 12.12.2023
Møteinnkalling Representantskapet 12.12.2023

2022

Møteprotokoll Representantskapet 14.12.2022
Møteinnkalling Representantskapet 14.12.2022

Møteprotokoll Representantskapet 10.10.2022
Møteinnkalling Representantskapet 10.10.2022

Møteprotokoll Representantskapet 10.06.2022
Møteinnkalling Representantskapet 10.06.2022

2021

2021.12.07 Møteprotokoll Representantskapet Setesdal Brannvesen IKS
2021.12.07 Møteinnkalling Representantskapet Setesdal Brannvesen IKS 07.06.21.pdf

2021.06.21 Møteprotokoll Representantskapet Setesdal Brannvesen IKS 21.06.21.pdf
2021.06.21 Møteinnkalling Representantskapet Setesdal Brannvesen IKS.pdf

2021.04.22 Møteprotokoll Rep.skapet 22.04.21.pdf
2021.04.22 Møteinnkalling Representantskapet Setesdal Brannvesen IKS 220421.pdf

2021.04.09 Møteprotokoll Rep.skapet 09.04.21.pdf
2021.04.09 Møteinnkalling Ekstraordinært Representantskapsmøte.pdf

2021.03.18 Møteprotokoll Rep.skapet Sb-iks.pdf
2021.03.18 Møteinnkalling Rep.skapet Sb-iks.pdf

2020

Møteprotokoll fra representantskapsmøte 17. desember 2020
Møteinnkalling til representantskapsmøte 17. desember 2020

Møteprotokoll fra representantskapsmøte 15. juni 2020
Møteinnkalling til representantskapsmøte 15. juni 2020

2019

Møteprotokoll fra representantskapsmøte 18. desember 2019
Møteinnkalling til representantskapsmøte 18. desember 2019

Møteprotokoll fra representantskapsmøte 19. juni 2019

Møteprotokoll fra representantskapsmøte 8. april 2019

2018

Møteprotokoll fra representantskapsmøte 19. desember 2018

Møteprotokoll fra representantskapsmøte 20. juni 2018

Møteprotokoll fra representantskapsmøte 28. februar 2018

Innkalling og møteprotokoller styret

2024

Møteinnkalling styremøte 03.06.2024

Møteinnkalling styremøte 10.04.2024

Møteinnkalling styremøte 26.02.2024

2023

Møteprotokoll styremøte 29.11.2023
Møteinnkalling styremøte 29.11.2023

Møteprotokoll styremøte 8.5.2023
Møteinnkalling styremøte 8.5.2023

Møteprotokoll styremøte 21.3.2023
Møteinnkalling styremøte 21.3.2023

Møteprotokoll styremøte 2.3.2023
Møteinnkalling styremøte 2.3.2023

2022

Møteprotokoll styremøte 29.11.2022
Møteinnkalling styremøte 29.11.2022

Møteprotokoll styremøte 23.09.2022
Møteinnkalling styretmøte 23.09.2022

Møteprotokoll styremøte 01.06.2022
Møteinnkalling styremøte 01.06.2022

Møteinnkalling styremøte 18.03.2022

2021

2021.08.10 Møteprotokoll Styret Setesdal brannvesen IKS.pdf
2021.08.10 Møteinnkalling Styret Setesdal brannvesen IKS.pdf

2021.06.02 Møteprotokoll Styret Setesdal brannvesen IKS.pdf
2021.06.02 Møteinnkalling Styret Setesdal brannvesen IKS.pdf

2021.05.12 Møteprotokoll Styret SB-IKS.pdf
2021.05.12 Møteinnkalling Styret SB:IKS.pdf

2021.04.30 Møteprotokoll styret sb-iks.pdf

2021.03.11 Møteprotokoll styret sb-iks.pdf
2021.03.11 Møteinnkalling styret sb-iks.pdf

2020

Styremøteprotokoll 16 november 2020
Styremøteinnkalling 16 november 2020

Styremøteprotokoll 14 oktober 2020
Styremøteinnkalling 14 oktober 2020

Styremøteprotokoll 13 mai 2020
Styremøteinnkalling 13. mai 2020

Styremøteprotokoll 11. mars 2020
Styremøteinnkalling 11. mars 2020

2019

Styremøteprotokoll 30. oktober 2019

Styremøteprotokoll 14. mai 2019

Styremøteprotokoll 27. februar 2019

2018

Styremøteprotokoll 11. oktober 2018

Styremøteprotokoll 15. mai 2018

Styremøteprotokoll 15. mars 2018