Innkalling og møteprotokoller representantskapet

2022

Møteprotokoll Representantskapet 14.12.2022

Møteinnkalling Representantskapet 14.12.2022

Møteprotokoll Representantskapet 10.10.2022

Møteinnkalling Representantskapet 10.10.2022

Møteprotokoll Representantskapet 10.06.2022

Møteinnkalling Representantskapet 10.06.2022

 

2021

2021.12.07 Møteprotokoll Representantskapet Setesdal Brannvesen IKS

2021.12.07 Møteinnkalling Representantskapet Setesdal Brannvesen IKS 07.06.21.pdf

2021.06.21 Møteprotokoll Representantskapet Setesdal Brannvesen IKS 21.06.21.pdf

2021.06.21 Møteinnkalling Representantskapet Setesdal Brannvesen IKS.pdf

2021.04.22 Møteprotokoll Rep.skapet 22.04.21.pdf

2021.04.22 Møteinnkalling Representantskapet Setesdal Brannvesen IKS 220421.pdf

2021.04.09 Møteprotokoll Rep.skapet 09.04.21.pdf

2021.04.09 Møteinnkalling Ekstraordinært Representantskapsmøte.pdf

2021.03.18 Møteprotokoll Rep.skapet Sb-iks.pdf

2021.03.18 Møteinnkalling Rep.skapet Sb-iks.pdf

 

2020

Møteprotokoll fra representantskapsmøte 17. desember 2020

Møteinnkalling til representantskapsmøte 17. desember 2020

Møteprotokoll fra representantskapsmøte 15. juni 2020

Møteinnkalling til representantskapsmøte 15. juni 2020

 

2019

Møteprotokoll fra representantskapsmøte 18. desember 2019

Møteinnkalling til representantskapsmøte 18. desember 2019

Møteprotokoll fra representantskapsmøte 19. juni 2019

Møteprotokoll fra representantskapsmøte 8. april 2019

 

2018

Møteprotokoll fra representantskapsmøte 19. desember 2018

Møteprotokoll fra representantskapsmøte 20. juni 2018

Møteprotokoll fra representantskapsmøte 28. februar 2018