Det generelle bålforbudet gjelder fra 15 april - 15 september. Innenfor dette tidsrommet må søknad sendes til brannvesen og meldes 110-sentralen.

 

Søknad må inneholde

  • Kommune
  • Sted
  • Tid
  • Ansvarlig
  • Omfang
  • Hva skal brennes
  • Grunneiers tillatelse
  • Iverksatte forebyggende tiltak (slukkeutstyr, vakthold, varslingsmuligheter (noen steder har ikke mobildekning.)

 

Søknadsfrist: 2 virkedager

 

  • Søknad sendes pr. e-post 
  • Bål- og bråtebrenning til 110-sentralen registrerer du her

 

For spørsmål ta kontakt med vakthavende på telefon 91669104