Setesdal Brannvesen IKS planlegger å gjennomføre Brannvernkurs, «brannvernlederkurs» på Evje Brannstasjon torsdag 8 juni.

Målgruppe:

- De som har oppgaver, eller ansvar i forbindelse med brannsikkerhet i bygg.

Formål:

 • Å øke virksomheters kompetanse om hvordan brannvernarbeidet kan gjennomføres for å sikre liv, helse, miljø og materielle verdier.
 • Kjenne til lovkrav som stilles til eiere og brukere av et bygg med tanke på brannsikkerhet

Kursinnhold:

 • Ansvar og krav til eier og bruker av et bygg
 • Aktuelle lover og forskrifter - begrepsforstålse
 • Brannteknisk dokumentasjon, kjenne til begrensninger/ muligheter i bygget for bygget
 • Brannsikringstiltak (Organisatoriske, tekniske brannsikringstiltak, aktive og passive)
 • Brannteori og brannårsaker
 • Risikovurdering av bygg
 • Branninstruks og rutiner
 • Lokalt brannvesen, - samvirke
 • Planlegge og gjennomføre opplæring og øvelser
 • Krav til vedlikeholdsansvar og kontroll av branntekniske installasjoner
 • Dokumentasjon av det forebyggende arbeidet
 • Kunnskap om ulike slukkemidler og bruken av disse (slukkeøvelse)
 • Kjenne til de viktigste krav gjeldende lagring av Farlig stoff

Tidspunkt:

 • Torsdag 08.06.23, kl.09.00 – 15.00

Maksimalt antall deltakere :

 • 15 stk

Påmelding

 • Kurset er i første omgang tiltenkt personer som er tilknyttet virksomheter i Iveland, Evje, Bygland, Valle og Bykle (eierkommunene til Setesdal Brannvesen)
 • Første mann til mølla
 • Minimum antall deltakere for gjennomføring av kurs, - 8 stk.
 • Påmelding til fredrik.langfeldt@sb-iks.no

Oppgi følgene informasjon 

 • Navn
 • Adresse
 • Firma/organisasjon
 • Fakturaadresse

Frist for påmelding 01.06.23

Pris:

 • Kr. 2500,- pr. deltaker, inkludert kursmateriell, kursbevis, enkel lunsj og slukkeøvelse

Ved spørsmål kontakt

Fredrik Langfeldt

Inspektør, Setesdal Brannvesen IKS. Tlf: 94532945, Epost: fredrik.langfeldt@sb-iks.no