Setesdal brannvesen IKS har startet opp med årets feiing i Iveland Kommune.

Våre brannforebyggere/feiere vil være å se i hele Iveland kommune fram mot sommeren.

Fritidsboliger i område Vatnestrøm varsles i uke 24.

Har du spørsmål om feiing i Iveland, ta kontakt med en av oss som jobber i område.

Knut Arne Nilsen: 995 35 440

Sondre Skjeggedal: 482 35 521