NOHA pulver brannslokker

 • Hvorfor er produktet farlig?
  Slokke-middelet kommer ikke ut av slangen. Håndslokkeren vil ikke fungere til å slokke brannen.
 • Batch-nummer/serienummer
  NOHA P6G, NOHA PDE6, NOHA P12G
 • For mer informasjon: ​https://www.farligeprodukter.no/produkt/100050

Gloria pulver brannslokker

 • Hvorfor er produktet farlig?
  Slokke-middelet kommer ikke ut av slangen. Håndslokkeren vil ikke fungere til å slokke brannen.
 • Batch-nummer/serienummer
  PD6G - PD6GA - PD6GX - PDE 6 - PD12GA pulverbrannslokker
 • For mer informasjon: https://www.farligeprodukter.no/produkt/100014