Vedrørende feieravgift som innbyggeren blir pålagt å betale

Fritidsbolig /byggverk er nå på lik linje med bolig om krav til feiing og tilsyn.

Kravet er en ny forskrift  Trykk her for forskrift

Det er ikke kommune, eller Setesdal Brannvesen IKS som har bestemt at denne feieravgiften skal bli belastet alle med fritidsbolig/ byggverk.

Årsaken er at myndighetene ønsker mere fokus på forebyggende tiltak og informasjon.

Hyppighet på feiing og tilsyn skal være risikobasert. Det betyr at når feiing/ tilsyn er utført første gang, vil det deretter variere fra 1 til 8 år før neste besøk.

Det vil ta flere år før vi rekker gjennom med førstebesøk i alle byggverk.     

Når det gjelder gebyr for feiing og tilsyn så er dette basert på selvkost. Trykk her for forskrift

 

Avgiftsfritak mulig?

Forutsetningene for avgiftsfritak er at fyringsanlegget ikke er i bruk etter følgende kriterier:

  •       Plombering av ildsted. Ildsted blir plomberes av brannvesen. (Påløper time kostand og km for utført tjeneste)
  • Ildsted kobles fra skorstein. Skal dokumenteres i form av bilde dokumentasjon.                 
  • Byggverk er ikke beboelig. Skal dokumenteres i form av bilde dokumentasjon.

Når ett av kriteriene over er gjennomført/dokumentert sendes søknad med tilhørende dokumentasjon til kommunen.

Iveland kommune: post@iveland.kommune.no

E-H kommune: post@e-h.kommune.no

Bygland kommune: post@bygland.kommune.no

Valle kommune: post@valle.kommune.no

Bykle kommune: post@bykle.kommune.no

Eier eller bruker av fyringsanlegget er ansvarlig for å underrette brannvesenet om:

  • At fyringsanlegget ikke er i bruk
  • At det søkes fritak for feiing
  • Å tilpasse fyringsanlegget slik at det ikke kan brukes til oppvarming

For spørsmål ta kontakt på feier@sb-iks.no eller ved per telefon 37933246