Om det generelle bålforbudet

 • Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann.
 • Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.
 • Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.
 • Hvis brannfaren er spesielt stor utover tidsrommet nevnt i forrige punkt, kan kommunen innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs i bestemte områder. Forbudet kan vedtas som forskrift uten forhåndsvarsling og kunngjøring etter forvaltningsloven §§ 37 andre ledd og 38 første ledd bokstav c). Kommunen skal sørge for å gjøre forbudet alminnelig kjent på stedet det gjelder.

Grilling

Uansett om du griller på engangs-, gass- eller kullgrill, pass på:

 • Hold grillen under oppsyn så lenge den er varm
 • Barn og kjæledyr skal aldri være alene eller leke i nærheten av en tent grill

Engangsgrill

 • Engangsgriller må plasseres på et ikke brennbart underlag og må stå stødig.
 • Når du er ferdig å grille kan du slokke grillen med rikelige mengder vann, men det tar fortsatt tid før grillen er skikkelig avkjølt og kan kastes – men kast den for all del ikke i naturen!  

Gassgrill

 • Sjekk gasslangen
  Ta bøyetesten. Bøy og klem sammen slangen som kobler grillen og gassflaska. Hvis den sprekker opp må den byttes.
  Slangen kan bli lekk eller det kan oppstå lekkasjer rundt koblingene. Det er derfor viktig at du sjekker for lekkasjer. Et tips er å pensle såpevann på slangen før du så skrur på gasstilførselen. Skulle det være lekkasjer vil det forme seg små såpebobler rundt hullet. Da må slangen byttes før du begynner å grille. 
  Uansett bør slangen byttes hver tredje år. Er du i tvil om hvor gammel slangen er, står produksjonsåret stemplet på den.

 • Når du griller
  Du må alltid sette gassflaska på siden av grillen. Hvis den står under er det fare for at fett ifra matlagingen drypper ned på den og i verste fall kan dette fettet antenne og starte en brann i flaska.
  Pass også på at du alltid har slokkemidler, som en hageslange eller et pulverapparat, i nærheten.
  Skulle det begynner å brenne: Steng grillokket, steng gasstilførselen og fjern gassflaska.

Kullgrill

 • Ta på tennvæske før du tenner på, men pass på at det er riktig mengde, du må ikke sprute tennvæske på grillen når den er tent. Rødsprit eller lignende må ikke benyttes.
 • Når du er ferdig med å grille fjerner du kullrestene. Legg de i en egnet beholder med lokk, eksempelvis en sinkbøtte.