Setesdal brannvesen IKS har i alle år vert avhengig av å kontakte innbygger for å ha hjemmel til å entre deres hjem, for så å kunne kartlegge tilstanden til den enkelte bolig/fritidsbolig i dens kommune. Dette er noe Brannvesenet og myndighetene tar høyst alvorlig, og Norkart jobber hardt med å lage de beste verktøyene for feieren, en sikker dialog mot innbyggeren og et tryggere samfunn ut fra vår risikoanalyse. 

I det nye systemet Brannforebyggende så vil vi nå kontakte innbyggerne med en digital dialog som er direkte koblet opp mot Min Eiendom. Dette betyr at programmet Brannforebyggende sammen med brannvesenet i din kommune vil sende deg en SMS som ber deg logge på via ID-porten, via DIFI og bekrefter at feieren kan komme til din eiendom. Dette er en svært effektiv løsning hvor Brannvesenet enkelt kan sende ut varsel om tilsyn eller feiing, og du som innbygger enkelt kan bekrefte tid og dato for at dette skal bli utført, eventuelt melde at det ikke passer.

Det minnes om at dette er ditt ansvar som eier av en bruksenhet at din bolig/fritidsbolig er fulgt opp for dagens krav til risikoanalysen, og vi ønsker at dette skal bli kjapt, enkelt og trykt for deg som innbygger å holde oversikt over.

 

  1. Du vil få en SMS fra «Feieren» som er ditt brannvesen når det er tid for å utføre feiing eller tilsyn på din bolig/fritidsbolig
  2. Du må åpne og lese SMS’en og følg beskrivelsen. 
  3. Svar med tall 1. Det kan ikke besvares i form av tekst.
  4. Eller ved hjelp av linken logger du deg på med DIFI
  5. Nå vil du være innlogget på min eiendom og kunne lese brevet fra Brannvesenet og bekrefte tilsyn eller feiing.
  6. Når du har bekreftet så vil Brannvesenet motta beskjed og kunne planlegge feiing og tilsyn ut ifra det som blir besvart.
  7. Etter at feiing eller tilsynet er utført vil du få en melding fra feier på samme måte om det er «godkjent», eller det er registrert «avvik» eller «anmerkning» skal du få beskjed i Min eiendom samt på SMS.