Konstituert - Daglig leder / Brannsjef

Jan Arild Åkre

Tlf: 975 95 740
E-post: jan.arild.akre@sb-iks.no

Konstituert - Leder for brannforebyggende avdeling

Fredrik Langfeldt

Tlf. 945 32 945
E-post: fredrik.langfeldt@sb-iks.no

Branninspektør

Ole Pettersen

Tlf. 905 44 119
E-post: ole.pettersen@sb-iks.no

Drifsleder

Knut Arne Nilsen

Tlf. 995 35 440
E-post: knut.arne.nilsen@sb-iks.no

Områdeansvarlig: Bykle kommune

Brannforebygger

Sondre Skjeggedal

Tlf. 482 35 521

E-post: sondre.skjeggedal@sb-iks.no

Områdeansvarlig: Iveland og Bygland kommune

Brannforebygger

Johnny Steig

Tlf. 979 63 133
E-post: johnny.steig@sb-iks.no

Områdeansvarlig: Valle

Feier - Brannforebygger

Steinar Haugaa

Tlf: 901 30 309

E-post steinar.haugaa@sb-iks.no