Du må ha tillatelse

  • Du som eier/søker må ha alle tillatelser i orden. Ta kontakt med gjeldende kommune.
  • Det er ikke tillatt å brenne en bygning uten at det inngår i en øvelse i regi av brannvesenet. Du kan altså ikke brenne ned bygningen selv.

Pris

  • Det er du som må dekke kostnadene til brannvesenet i forbindelse med brannøvelsen.
    • Kostnad for hus er kr 30 000,- inkl. moms.
    • Kostnad for hytte er kr 25 000,- inkl. moms.