Anmodningen fra skredvarslerne er å unngå alt av skredterreng

Været som er meldt, med store nedbørsmengder og kraftige vindøkning vil føre til stor vindtransport av snø i leheng.

Det meldes om en temperaturøkning mot helgen, som kan føre til naturlige utløste skred og øker sjansen for fjernutløsning av skred.

SNØSKREDFARE – FOR BEREDSKAP

Snøskredene kan bli store og nå ned til veier og bebyggelse.

SNØSKREDFARE – FOR FRILUFTSLIV

Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred

Skredvarselet (som går fra 0 – 5) så er Setesdals heiane satt til faregrad