Beredskapsressursen

Totalt i utrykningsseksjonenes deltidsstyrke er det ca 80 motiverte medarbeidere. Deltidsstyrken er organisert på følgende 8 brannstasjoner i Setesdal brannvesen IKS (fra sør mot nord).

  • S1 Iveland brannstasjon med 1. bil og tankbil
  • S2 Evje brannstasjon med 1. bil, stigebil/ lift, tankbil og skogbrannbil
  • S7 Byglandsfjord brannstasjon med 1. bil og mannskapsbil
  • S3 Bygland brannstasjon med 1. bil og tankbil
  • S8 Rysstad brannstasjon med 1. bil og mannskapsbil
  • S4 Valle brannstasjon med 1. bil og tankbil
  • S5 Bykle brannstasjon med 1. bil stigebil/ lift og tankbil
  • S6 Hovden brannstasjon. Med 1. bil og tankbil

Bykle og Hovden Brannstasjoner har egen fjellredningsgruppe som bistår politiet og AMK med ettersøk av personer som har gått seg vill, eller personer som er blitt skadde på fjellet.

I tillegg til å håndtere branner og ulykker foretar deltidsmannskapene utrykning med hjertestarter og annen helserelatert bistand etter anmodning fra AMK og 110-sentralen.

Beredskap mot akutt forurensning

Mindre hendelser som innebærer akutt forurensning håndteres av Setesdal Brannvesen IKS. Dette være seg mindre utslipp av diesel, olje, forskjellige typer farlig gods mm. Ved større hendelser rekvireres bistand fra IUA i Kristiansand Brann og Redning (interkommunalt utvalg mot akutt forurensning).

Uhell som innebærer akutt forurensning meldes alltid til 110