Beredskapsressursen

Totalt i utrykningsseksjonenes deltidsstyrke er det 78 motiverte medarbeidere. Deltidsstyrken er organisert på følgende stasjoner i Setesdal. Iveland brannstasjon, Evje brannstasjon, Bygland brannstasjon, Valle brannstasjon og Bykle brannstasjon. Beredskapsressursen består også av en bistasjon på Byglandsfjord, Rysstad og på Hovden.

Bykle og Hovden Brannstasjon har egen fjellredningsgruppe som bistår politiet og AMK med ettersøk av personer som har gått seg vill, eller personer som er blitt skadde på fjellet.

I tillegg til å håndtere branner og ulykker foretar deltidsmannskapene utrykning med hjertestarter og annen helserelatert bistand etter anmodning fra AMK og 110-sentralen.

Beredskap mot akutt forurensning

Mindre hendelser som innebærer akutt forurensning håndteres av Setesdal Brannvesen IKS. Dette være seg mindre utslipp av diesel, olje, forskjellige typer farlig gods mm. Ved større hendelser rekvireres bistand fra IUA i Kristiansand Brann og Redning (interkommunalt utvalg mot akutt forurensning).

Uhell som innebærer akutt forurensning meldes alltid til 110.