Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

Vi oppfordrer alle arrangører til å sette seg godt inn i veileder for sikkerhet ved store arrangementer som er utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) før melding om arrangement sendes.

Du finner også nyttig informasjon på Evje og Hornnes kommune sin nettside, "Veileder - planlegging av store arrangement". Den inneholder blant annet forslag til sikkerhetsplan og sjekkliste.

Hva må meldingen inneholde?

Før du kan sende inn meldingen må dette være på plass:
  • En brannteknisk plan for hvordan sikkerheten ved arrangementet skal ivaretas. Denne skal minimum inneholde plan for eget slokkeutstyr, uttak for vann til slokking, rømningsveier, brannvakter, ansvarsfordeling i forhold til varsling, slokking og evakuering, adkomst for brannvesenet, søppelhåndtering og spesielle risikoområder (frityr, store folkemengder m.v.). Du må legge ved planen sammen med meldingen.
  • Risikoanalyse

Krav til opplæring av brannvakter

Setesdal Brannvesen IKS setter krav til opplæring av brannvakter. Disse må læres opp i god tid før arrangementet igangsettes. Vaktene må ha innføring i branninstruks, arbeidsoppgaver / arbeidsfordeling knyttet til evakuering, og kurs i bruk av slokkeutstyr, slik at dette blir brukt korrekt. Brannvesenet gjennomfører opplæring på det aktuelle arrangementsstedet.

Skjema