Melding om bålbrenning

Alle bål som tennes når det er generelt bålforbud skal registreres i vår nettportal. Dette gjelder også sankthansbål. Innmeldingen må sendes inn minimum 1 time før bålbrenningen starter. 

Innmeldingskjema 

Innsendt skjema betyr ikke at du har fått tillatelse. Dersom du skal søke dispensasjon, må søknaden sendes inn innen 7 virkedager før bålbrenning skal finne sted.

Trygg bålbrenning

Det er den som tenner bålet som har ansvaret for trygg bålbrenning

Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold. Se Skogbrannfare

Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet

Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon

Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov

Ha nok og egnede slukkemidler lett tilgjengelig

Brenn kun rene materialer 

Sørg for at bålet er helt slokket før du forlater det

Er du usikker – la vær å brenne!

Uaktsomhet medfører straffeansvar.

Totalt bålforbud

Hvis skogbrannfaren er spesielt store, kan brannvesenet lokalt legge ned totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs. I praksis betyr et slikt totalforbud at du ikke har lov til å grille eller tenne bål verken i skog, annen utmark eller på stranden. Du kan heller ikke bruke bålplasser når det er totalforbud. Grilling i egen hage er som regel tillatt, så lenge du passer godt på.

Totalt bålforbud blir annonsert i lokalaviser, på Setesdal Brannvesen sin hjemmeside og 110 Agders twitterkonto