Det generelle bålforbudet gjelder fra 15 april - 15 september. Innenfor dette tidsrommet må søknad sendes til brannvesen og meldes 110-sentralen.