• Du som eier er ansvarlig for at fyringsanlegget virker som forutsatt.
  • Installering, re-installering og reparasjon av ildsted er unntatt kravet om søknad til plan- og bygningsmyndigheten. Eier er likevel ansvarlig for at installeringen/arbeidet utføres forskriftsmessig av kvalifisert personell.
  • Ny oppføring og rehabilitering av skorstein er derimot søknadspliktig til plan- og bygningsetaten i kommunen. Dersom ildsted installeres samtidig med annet søknadspliktig tiltak slik som oppføring av bolig, skorstein eller fyringsanlegg, skal det likevel sendes melding til oss slik at vi kan registrere det. 

Skjema