Kategorier av fyrverkeri

Det er i utgangspunktet forbudt å kjøpe profesjonelt fyrverkeri og raketter. Kommunens brannvesen kan imidlertid gi tillatelse til kjøp av slikt fyrverkeri, men tillatelsen er begrenset til ett enkelt uttak.
Les mer på DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sine nettsider.

Fyrverkeri inndeles i følgende klasser etter risikonivå:

 • Klasse I a: Kruttlapper, knall Bon-Bon etc.
 • Klasse I b: Bordbomber, Party-Poppers, stjerneskudd etc.
 • Klasse II: Markfyrverkeri samt mindre romerske lys, soler og annet fyrverkeri med begrenset fareområde.
 • Klasse III: Raketter, luftbomber, ildbeger og større romerske lys og bombebatterier etc.
 • Klasse IV: Profesjonelt Display-fyrverkeri.

Krav for å få tillatelse

Den som vil drive handel med eksplosiv vare må ha tillatelse. Tillatelsen til handel kan bare gis til den som anses skikket, og den gjelder bare handel fra et bestemt forretningssted. Det er ikke nødvendig med tillatelse for å selge fyrverkeri i klasse I.
 
 For å få tillatelse til å selge fyrverkeri må du oppfylle noen krav:
 • Du må drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted.
 • Du ha ansatt minst en person som har gått obligatorisk handelskurs og har gyldig kompetansebevis fra Norsk brannvernforening.
 • Det er ikke lov å ha utsalgssted i bygg med boenheter eller inne i kjøpesenter.
 • Handelen skal foregå over disk.

Dokumentasjon

For at vi skal kunne behandle søknaden din må du sende inn denne dokumentasjonen:
 • Firmaattest fra Foretaksregisteret
 • Ansettelseskontrakt mellom foretaket og ansvarspersonen som er oppgitt i søknaden
 • Kart/skisse over området
 • Risikovurdering som omfatter all håndtering av fyrverkeri
 • Gyldig kursbevis for ansvarshavende og stedfortreder
 • Brannteknisk tegning av salgslokale eller situasjonskart med inntegning av salgsbod/telt
 • Brannteknisk tegning av innvendig lager eller situasjonskart med inntegning av container

Søknadsskjema